top of page

tokom leta tokom save
jun - avgust 2013 
@savski kej, novi beograd

"tokom leta tokom save" je umetnički program za mlade iz oblasti ambijentalnog pozorišta i savremenog plesa. radionice su se održavale na različitim punktovima savskog keja na novom beogradu i, u zavisnosti od krajolika i inspiracije učesnika, bile fokusirane na različite teme: novobeogradske grafite, javne teretane, ekološki potencijal ade međice, mogućnosti inscenacije šekspira na otvorenom… polaznici programa bili su srednjoškolci i studenti sa različitih beogradskih opština, ali se, obzirom na otvorenu i interaktivnu prirodu radionica, broj učesnika iz dana u dan širio i obuhvatio veći broj građana, šetača na savskom keju. program je finaliziran velikim javnim performansom 1.8.2013.

autorke programa: anđelka nikolić i bojana mišić

podrška: sekretarijat za sport i omladinu grada beograda

bottom of page