top of page

šekspir u gradu

 

jul - avgust 2014, velika plana
septembar-decembar 2014, beograd

šekspir u gradu je program za mlade inspirisan delima viljema šekspira, koji grupa hop.la! realizuje tokom 2014.  uz pomoć profesionalnih dramskih umetnica, mladi ljudi uče osnovne elemente analize i interpretacije pozorišnog teksta, i upoznaju savremene forme izvođačkih umetnosti, kako bi oblikovali autentično čitanje šekspira, koje će podeliti sa svojim ugrađanima. traže se odgovori na pitanja: može li šekspir biti savremen? može li šekspir biti ličan? kako se klasičan dramski tekst može igrati na ulici, na igralištu, u parku, na pijaci, u čekaonici doma zdravlja? otvorenost kreativnog procesa očima javnosti, situiranjem u javne prostore, ima za cilj razbijanje stereotipa o pozorištu kao elitističnoj umetnosti i osnaživanje mladih ljudi u svojstvu animatora kulturnog života zajednice.

program šekspir u gradu sastoji se iz dva ciklusa radionica ambijentalnog pozorišta: šekspir u parku odvija se tokom jula i avgusta u javnim prostorima velike plane, u saradnji sa centrom za kulturu masuka, dok se šekspir u kafiću organizuje tokom jeseni i zime u javnim prostorima beograda, u saradnji sa uk parobrod.

autorka programa: anđelka nikolić
asistentkinja: anita stojadinović

podrška: ministarstvo kulture i informisanje republike srbije i sekretarijat za sport i omladinu grada beograda.

bottom of page