top of page

proba

istraživanje mogućih vidova samoorganizacije:
superstrukcija i modelovanje lokalne kulturne scene

1. april - 23. maj 2016.
goethe institute @actopolis stan
u okviru beogradskog izdanja actopolis projekta "formalno/neformalno"


u kontekstu „velikih podela“ u kojima beogradska kulturna scena reprodukuje postojeće društvene odnose, evidentna je njena rasparčanost i fokus na različitim, više ili manje upadljivim pokušajima izdvojenih entiteta da se održe i konsoliduju, bez obzira i možda baš usled slabljenja drugih. tako indukovani odnosi rezultuju visokim stepenom razjedinjenosti, koja je dovedena do krajnosti i održava sistem iz kojeg je iznikla. u istrajavanju mnogih samostalnih organizovanja stižemo do negacije samoorganizovanosti u polju. stoga se pitanje šta je to samoorganizovana kulturna scena nužno koriguje kondicionalom: šta bi ona mogla biti? zbog čega bi postojala, kako bi nastajala, na kakvim principima bi funkcionisala? možemo li je uopšte zamisliti? kako bi bilo da probamo? više umetnika/ca i aktera/ki u kulturi odgovoralo je na niz pitanja usmerenih ka artikulaciji novog konstrukta. njihovi odgovori, uz pocrtavanje svih preklapanja i mimohoda, polazište su polimedijskog rada u kome su ispitane potrebe uključenih aktera, kao i mogućnosti modelovanja samoorganizovane beogradske kulturne scene. rad je obuhvatao nekoliko faza i vidova: diskurzivni ogled, neko vreme izdvojeno za osluškivanje izdvojenih glasova i jednu zvučnu peripetiju, nakon koje je napravljen rezime o ishodima.

autorka: irena ristić

učesnici u dijalozima: dragan protić, mariela cvetić, igor koruga, vahida ramujkić, vlada novaković, noa treister, nikola radić lucati, nebojša milikić, 
boba mirjana stojadinović i tanja marković.

dizajn zvuka: dragan novković

organizacija i produkcija actopolisa: goethe institut beograd
kustoskinja beogradskog izdanja actopolisa formalno/neformalno : mr boba mirjana stojadinović

snimci finalnog dijaloga sa milicom ivić i svih ostalih dijaloga mogu se saslušati ovde.

Ristić, I. (2017). Ka novim vidovima kolektiviteta. Superstrukcija i modelovanje lokalne kulturne scene. Kultura, 154, str. 414-434. DOI 10.5937/kultura1754414R >>

rad.jpg
bottom of page