top of page

generacija z

šta mladi ljudi vole, žele i traže 2011. u beogradu?

 

"generacija z" je studija izvedena iz empirijskog istraživanja koje je organizovano tokom proleća 2011. u jedanaest beogradskih srednjih škola. snimljena je struktura preferencija različitih umetničkih disciplina i drugih sadržaja koji mogu delovati na razvoj kreativnosti i izuzetna postignuća mladih. ispitano je i kakva su dosadašnja iskustva srednjoškolaca sa programima iz oblasti umetnosti i kulture, i do koje mere faktori kao što su profil škole, uzrast, pol, lokacija i prethodno iskustvo uslovljavaju njihove preferencije.  diskusija sa nastavnicima i stručnjacima koji rade sa mladima organizovana je 15. septembra 2011. u centru za kulturu stari grad u okviru bitef polifonije. 

autorka: irena ristić

saradnice: aleksandra tasić i bojana škorc

nagrada: "zvezde beograda" za najbolji projekat u domenu omladinske politike u 2011.

e-izdanje studije možete preuzeti ovde.

bottom of page