top of page

soba malih strahova

22. i 23. oktobar 2009. 
3. mart 2010. 
rex, beograd

"soba malih strahova" je polimedijski rad o  najstarijim ljudskim strahovima.  ispituje doživljaj praznine i  izolovanosti, uslovljen tragovima ranih  trauma. uzroke rascepa unutar i izmedju ljudi traži u iskustvu prvog napuštanja, a same rascepe ispituje u kontekstu  današnje stejtment kulture u kojoj  deklaracije o sebi postaju starije od svakog dijaloga, susret se ukida a bliskost zamenjuje surogatima. u ishodištu ostaje mimohod i manjak empatija, ili pak priča o prinudnoj ravnodušnosti.

"soba malih strahova" je nastala kao rezultat eksperimenta u kome je  kombinovan dramski postupak sa elementima zvučne instalacije i video duelom, dok je  percepcija  uslovljena specifičnom pozicijom publike, smeštene izmedju dve ukrštene projekcije, negde u prostoru rascepa i/ili praznine. tu je i prostor ličnih projekcija i fantazija, jer u "sobi" nema pogrešnih odgovora,  svaka misao je tačna a forma je napravljena tako da lične asocijacije gledalaca odjekuju u otvorenoj mreži značenja. rad je inspirisan filmovima nadrealista, knjigama mišela uelbeka, empirijskim istraživanjima rotenberga i hausmana, kao i teorijama o bisocijativnom principu u umetnosti.

 

autorka: irena ristić

prva: sanja radišić
drugi: magda popović, miloš paunović, ana radonjić, bojan babić, mihaela drakulović, marko marinković, dunja mihajlović
zdenko kranj, lucija i grigorije drakulović

saradnik na scenariju: miloš paunović
kamera: ivan todorovski
montaža: ana radojičić
muzika: ah.ahilej 
zvuk: dragan novković
šminka: saška počuča i jelica simić
produkcija: hop.la!

podrška: sekretarijat za kulturu skupštine beograda, swiss cultural programme pro helvetia, orange studio, i institut za patologiju medicinskog fakulteta u beogradu

napomena: "soba" može da primi samo šest osoba u isto vreme. 

bottom of page