top of page

kratka istorija zaboravljanja prvi deo
polimedijski rad

14, 15. i 16. mart 2012. sa početkom u 18,19. i 20 sati

magacin u kraljevića marka 4, beograd

„kratka istorija zaboravljanja prvi deo“ istražuje fenomen pamćenja i zaboravljanja na ličnom i kolektivnom planu, i udeo ovih procesa u formiranju identiteta pojedinca i kulture. inspirisan je komadom „onda“ samjuela beketa i zbirkom eseja „pokradeno pamćenje“ manfreda ostena. rad se sastoji iz interaktivnih sekvenci koje, kombinujući zvuk, svetlo, video i aktivnost živih izvođača, posetioca stavljaju u ulogu subjekta jednog fiktivnog prisećanja i suočavaju ga sa zagonetkama i paradoksima koji prate svaku potragu za izgubljenim vremenom – bilo to vreme individualne egzistencije, ili vreme istorije. ispituju se psihološki kriterijumi za selektovanje upamćenog, kao i udeo različitih čula u pamćenju, odnosno popunjavanju rupa u sećanju. sekvence su postavljene u prostoru i vremenu kao travestija izložbe u kojoj je granica između posetioca i eksponata dovedena u pitanje, i najzad ukinuta. sama forma poziva na razmišljanje o preostalom potencijalu muzeja, bioskopa, pozorišta i drugih tradicionalnih oblika kulturne razmene i mesta generacijske i transgeneracijske komunikacije. 

tekst „onda“ samjuela beketa korišćen je u prevodu milojka kneževića, vere martinović i miodraga jovanovića.

autorka: anđelka nikolić

glas A, B i C: miodrag radovanović mrgud
živi eksponat „ona“: bojana mišić
živi eksponat „čuvar“: đorđe branković

dramaturgija i slika: irena ristić
prostor i predmeti: vesna štrbac
kostimi: dejan došljak
dizajn zvuka: dobrivoje milijanović
snimanje zvuka: dady stojanović
tehnički direktor: slobodan kaluđerović

produkcija: hop.la!

rad je realizovan u okviru platforme druga scena, uz pomoć sekretarijata za kulturu grada beograda i ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva republike srbije

bottom of page