top of page

šarlota

@parobrod, 2014. 

predstava „sam sebi žena“, po tekstu daga rajta, u izvođenju slobodana beštića i u režiji anđelke nikolić, premijerno je izvedena u januaru 2007. godine u galeriji progres u beogradu. u njoj smo se bavili temom preispitivanja prošlosti na ličnom i kolektivnom planu. istraživali smo sklonost ljudi ka zauzimanju emotivnog stava prema istoriji, ka fabrikovanju mitova, heroja i drugih vidova paralelne realnosti, u cilju izbegavanja svesti o sopstvenoj odgovornosti i krivici. ispitivali smo tanku granicu između istine i laži i (neminovnu?) travestiju čoveka u travestiranom društvu. 2014, skoro osam godina kasnije odlučili smo da predstavu obnovimo u centru za kulturu parobrod. u novom kreativnom procesu neke stvari videli smo drugačije i nastala je, zapravo, nova varijanta predstave. umesto pokušaja da vizuelno i kroz način igre rekonstruišemo i čulno približimo gledaocima šarlotin muzej, što je bila tendencija u originalnoj postavci, sada smo u prilici da samu predstavu i njene elemente (u prvom redu video i zvučne zapise, ali i samu glumačku igru ) tretiramo kao eksponate, koje publici izlažemo na punom svetlu, u praznom prostoru – beloj kocki. osećamo da je nova predstava intimnija, direktnija i ličnija, pa je i nazivamo drugačije - "šarlota"

 

režija: anđelka nikolić

video: stefan demming i sanvila hadžinikolić

zvuk: dobrivoje milijanovic

izvođenje: slobodan beštić 

bottom of page