top of page

ja i ti + nešto između
eksperimentalni pozorišni program inspirisan knjigom martina bubera

bitef polifonija 24-28. septembar 2007.

koji su postulati autentičnog ljudskog susreta? da li ga možemo izolovanog sačuvati od društvenih i istorijskih pretpostavki a da pritom ne izgubi svoj puni smisao? koliko slojeva nosi sa sobom svaki relacioni fenomen koji se razvija iz živog i obavezujućeg društvenog konteksta? „ja i ti + nešto između“ je eksperimentalni pozorišni program inspirisan knjigom martina bubera  i posvećen umetničkoj analizi susreta u kontekstu društvenih kontraverzi koje diktiraju civilizacijsku razjedinjenost na početku 21.veka. fenomen susreta istražuje se kroz intimni ljudski doživljaj u sudaru sa konkretnim društvenim okvirom i datostima, a početna pitanja predstavljaju inspiraciju novih projekata zasnovanih na autorskoj razmeni pozvanih umetnika. tokom pet dana koliko je program trajao, umetnici su učestvovali u radionicama i diskusionim grupama, nakon kojih je usledila otvorena proba novih umetničkih radova koncipiranih tokom programa.

učesnici: adrian gillot i anne tobart (velika britanija), andreia sophia luis de almeida (portugalija), oystein ulsberg brager (norveška), eva backman, gunilla bergerham i zoja paronen (švedska), bogdan florea (rumunija), malwen voirin i ariane labed (francuska), claudia heu, anita kaya and georg graf ole (austrija), nataša i boris kadin (hrvatska), dimitrije stojanović, ljiljana tasić, andjelka nikolić i  maja ladolež (srbija). 

moderatorke: 
irena ristić (hop.la!), jadranka anđelić (dah teatar) i ivana slavković (nvo “susret”). 

autorka: irena ristić 
koordinatorka: anđelka nikolić
partneri: cedeum, nvo susret i dah teatar

podrška: italijanski institut za kulturu, francuski kulturni centar, austrijski kulturni forum, ambasada rumunije u beogradu 
i centar za kulturu „stari grad“.

11.JPG
bottom of page