top of page

gordost i predrasude

program participativne umetnosti, u saradnji sa beogradskim školama na teritoriji opština savski venac i stari grad
@centar za kulturu "stari grad"

septembar - decembar 2008

"gordost i predrasude" je program participativne umetnosti fokusiran na problem predrasuda i  radikalizaciju životih stavova mladih ljudi u lokalnoj zajednici. nakon uvodnog istraživanja, grupa učenika iz osnovnih i srednjih škola beograda učestvovala je u seriji tematskih radionica i supervizijskih susreta za pokretanje novih školskih inicijativa. u radionicama su korišćene dramske i psihodramske tehnike u funkciji modifikacije kognitivnih modela vezanih za predrasude prema socijalnim manjinama.  koristeći iskustva sa radionica, učesnici su imali zadatak da tokom programa osmisle i pripreme niz novih umetničkih projekata koje su potom izveli, u saradnji sa vršnjačkim timovima iz svojih škola. nove inicijative su bile tematski vezane za problem predrasuda i rigidnih stavova, ali  su koristile različite oblike kreativnog izraza kao što su performans, video, 
dokumentarna minijatura, fanzin, instalacija, blog i dr.

27. decembra 2008. u centru za kulturu "stari grad" organizovano je predstavljanje novih umetničkih poduhvata koje su učesnici koncipirali na školskom ili međuškolskom nivou, u saradnji sa svojim vršnjacima, roditeljima i nastavnicima.

autorka: irena ristić
saradice/i: andjelka nikolić, biljana kovačević, đorđe branković i nikola simić

podrška: sekretarijat za sport i omladinu beograda

bottom of page