top of page

o nasilju
po šekspirovom titu androniku
autorka: anđelka nikolić

 

premijera u kikindi:

4. oktobar 2008 u 20.00 @narodno pozorište kikinda.
premijera u beogradu:

1.novembar 2008 u 20.00 @ beogradsko dramsko pozorište

„tit andronik“ je poznat kao jedna od najkrvavijih tragedija viljema šekspira; prati lanac stravičnih zločina koji dovode do istrebljenja dve porodice, u rimu iscrpljenom dugim ratovima sa „varvarskim“ gotima. pored ovog komada, dramski predložak je inspirisan i motivima drugih šekspirovih dela („san letnje noći“, „magbet“, „kralj lir“, „otelo“), studijama hansa majera („autsajderi“), hane arent („o nasilju“) i laša svensona („filozofija zla“), i poezijom i muzikom nika kejva. autori predstave temu nasilja sagledavaju u kontekstu savremenog društva,  koje osim eksplicitnog, fizičkog mučenja i uništenja poznaje, a možda ne priznaje, i čitav niz suptilnijih, manje vidljivih oblika nasilja. odbijajući tezu o urođenoj agresivnosti i demonskom zlu, predstava se bavi društvenim mehanizmima i nasleđenim, tradicionalnim modelima ponašanja koji dozvoljavaju, ili čak uzrokuju nasilje, koje potom samo sebe hrani.

„...pažljivo pročitana i postavljena drama u duhu novog (pozorišnog) vremena, dramaturški koncizno adaptiran (visokokoncentrisano sažet) tekst, pažnje vredan rad sa glumcima, čiji je rezultat nepretenciozan, sveden i, kako se to u pozorištu često kaže - tačan izraz, “bez viška”... koristeći bezrazložnost i nefunkcionalnu nakardnost jednog naopakog dejstva prikazanog u šekspirovom “titu androniku”, anđelka nikolić vidi mogućnost 
da predstavom provocira filozofski dikurs (upitanost o suštinskom) o zlu koje je u ljudima, ili u najboljem slučaju svud oko njih....“  igor burić, „dnevnik“, 9.oktobar 2008.

adaptacija i režija: anđelka nikolić
stručni savetnik: boško milin
dramaturg: miloš latinović
kostim: dejan došljak
prostor: jovana obradović
scenski govor: dejan sredojević
šminka: dragan jeremić

uloge

saturnijus: branislav knežević
basijan: nikola joksimović 
tit andronik: dragan ostojić
marko andronik: marko gvero 
mucije: jordan bursać
lucije: filip jungić   
alarbus: željko tomin 
hiron: miljan davidović 
aron: đorđe branković 
tamora: marija opsenica
lavinija: mina stojković 
čovek u uniformi: slavoljub matić 
žena u uniformi: gordana roščić

 

koprodukcija: hop.la! beograd i narodno pozorište kikinda
podrška: sekretarijat za kulturu beograda i beogradsko dramsko pozorište

bottom of page